Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng Bền Vững là Công ty TNHH một thành viên được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh  nói riêng, nhằm đóng góp cho đất nước những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở,  giao thông thuỷ lợi..vv.  Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng Bền Vững  là một trong những doanh nghiệp được thành lập nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững và đổi mới của xã hội.       

       Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng Bền Vững vận dụng nghệ thuật quản trị hiện đại và hệ thống quản lý công nghệ thông tin nhằm phát hiện ra điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội của doanh nghiệp, nếu là điểm mạnh thì doanh nghiệp phát huy để nó càng mạnh hơn, nếu là điểm yếu thì doanh nghiệp xây dựng một chiến lược khắc phục theo từng chu kỳ thích hợp. Đồng thời doanh nghiệp quản lý tốt được toàn bộ tài sản và giám sát phân tích được hoạt động của doanh nghiệp tại bất cứ thời điểm nào một cách cập nhật, chính xác nhất.

       Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Sở Hạ Tầng Bền Vững mong muốn là địa chỉ tin cậy của khách hàng. Đến với Công ty chúng tôi khách hàng sẽ gặp được người bạn và đối tác chân thành, có được những công trình đạt chất lượng tốt, bền vững, với giá cả hợp lý và giá trị thẩm mỹ cao.

Bảng giá thép xây dựng 07/12/2018     

Bảng giá xi măng bao các loại  07/12/2018      

Thông báo tăng giá

Pavel Buchnevich Jersey 
X
X